×
×

Καρκίνος Πνεύμονα

Υγρή Βιοψία στον Καρκίνο του Πνεύμονα

  • Νοε 11, 2015

Στην Κάρυο βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι στα εργαστήριά μας εφαρμόζουμε τη την πρώτη, πιστοποιημένη κατά CE-IVD μέθοδο υγρής βιοψίας cobas® EGFR Mutation Test v2. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να ανιχνεύσουμε αξιόπιστα 42 μεταλλαγές του EGFR από μια απλή αιμοληψία σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Επιπλέον, στο απαντητικό αναφέρεται ο ημιποσοτικός δείκτης SQI, ο οποίος παρέχει τη μοναδική δυνατότητα παρακολούθησης της νόσου σε ενδιάμεσα στάδια.


Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες

Το πρώτο CE-IVD test για την ανίχνευση μεταλλαγών του EGFR σε υγρές βιοψίες (περιφερικό αίμα)

Το cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD, ανιχνεύει το γονίδιο του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) στο DNA ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και χρησιμοποιείται για την επιλογή ασθενών με NSCLC για τη θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR (TKI).

Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου EGFR με Real Time PCR

Οι μεταλλαγές του γονιδίου που κωδικοποιεί του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) σχετίζονται άμεσα με την ανταπόκριση των ασθενών σε στοχευμένη θεραπεία. Οι μεταλλαγές αυτές είναι συνήθως σημειακές μεταλλάξεις ή μικρές απαλοιφές και εντοπίζονται στην περιοχή του γονιδίου που αντιστοιχεί στην περιοχή κινάσης της τυροσίνης (εξώνια 18-21).

Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H.

Μία ομάδα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αναστροφής στο χρωμόσωμα 2 των καρκινικών τους κυττάρων η οποία φέρνει το 5' άκρο του γονιδίου EML4 κοντά στο 3' άκρο του γονιδίου ALK. Από την αναδιάταξη αυτή προκύπτει το ογκογονίδιο σύντηξης EML4-ALK.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου BRCA1

Το γονίδιο BRCA1, εμπλέκεται στην επιδιόρθωση του DNA. Μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου BRCA1 αυξάνουν την ευαισθησία στο cisplatin αλλά οδηγούν σε ανθεκτικότητα στο paclitaxel. Ασθενείς με υψηλά επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ανταποκρίνονται καλύτερα σε παράγοντες αντι-μικροσωληνίσκων (όπως το paclitaxel) και όχι σε θεραπείες που βασίζονται στην πλατίνα.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1

Ο συγκεκριμένος έλεγχος μετρά τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου RRM1 σε φρέσκο ή σε μονιμοποιημένο σε παραφίνη ιστό με τη μέθοδο της ποσοτικής RT-PCR. Η έκφραση του γονιδίου RRM1 είναι ένας μοριακός δείκτης που καθορίζει ποιοι ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) αναμένεται να ανταποκριθούν σε χημειοθεραπευτικά σχήματα με gemcitabine.

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1

Το ERCC1 είναι αποδεδειγμένα ένας χρήσιμος βιολογικός δείκτης για την κλινική ανθεκτικότητα σε χημειοθεραπευτικά πλατινούχα σχήματα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Γίνεται εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real- time Polymerase Chain Reaction) με τη χρήση Taqman ανιχνευτών μετά από αντίστροφη μεταγραφή ολικού RNA απομονωμένου από καρκινικό ιστό για την ποσοτικοποίηση επιπέδων mRNA του γονιδίου ERCC1. Τα επίπεδα του mRNA του υπό ανάλυση γονιδίου υπολογίζετε σε σχέση με τα επίπεδα mRNA του γονιδίου αναφοράς ß-ακτίνης.

Αναδιάταξη γονιδίου ROS1 με F.I.S.H.

Η αναδιάταξη του γονιδίου ROS1 καθορίζει έναν διακριτό μοριακό υπότυπο στους ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με σαφή κλινικά χαρακτηριστικά, όμοια με αυτά των ασθενών με αναδιάταξη του γονιδίου ALK. Φαίνεται ότι ασθενείς με αναδιάταξη στο ROS1 ανταποκρίνονται στα ίδια φάρμακα με τους ασθενείς με αναδιάταξη στο ALK

ClearID Υγρή Βιοψία Πνεύμονα

ClearID® is a blood test that provides physicians with actionable biomarker information from whole blood to help guide treatment and find ongoing clinical trials for aggressive, metastatic, and refractory cancer patients. The NSCLC panel targets 11 genes that, when mutated, have been associated with a variety of targeted treatments, according to the latest clinical studies.

 

Optimized Lung Cancer Panel to Help Improve Treatment Outcomes